Speciální lisy

Hydraulické speciální lisy firma Dieffenbacher Česká republika nabízí zákazníkovi jako lisy se specifickými řešeními a konstrukcemi pro žádané technologické použití. Jako všechny hydraulické lisy firmy Dieffenbacher Česká republika obsahují tyto hydraulické lisy speciální řady podle možnosti i pracovní rozsahy ve standardních provedeních firmy Dieffenbacher.

Speciální konstrukce optimalizuje pro uživatele nasazení daných lisů, což činí výrobu obrobků zjevně výhodnější, která by se realizovala na hydraulických lisech ve standardním provedení mnohem nákladněji.