Hydraulické lisy pro objemové tváření za tepla i za studena

Na úseku hydraulických lisů pro tváření za tepla a za studena poskytuje firma DIEFFENBACHER Česká republiky adaptovaná provedení standardních hydraulických lisů podle požadavků zákazníků na dané technologie objemového tváření a požadované kapacity.

Úpravou lisů „podle požadavků zákazníka“ je garantován jejich hospodárný provoz a v kombinaci s využíváním standardních a osvědčených řešení jednotlivých pracovních rozsahů hydraulických lisů DIEFFENBACHER uživatel dostává zařízení pro optimální výrobu.