Servisní služby

Pokud jde o plánování a realizaci hydraulických lisů je poptávka po know-how a zkušenostech stejně intenzivní jako na kapitálovou sílu a inovativní technologie. Naše služby začínají již konstrukcí hydraulických lisů podle přání našich zákazníků. Zkušení konstruktéři a nejmodernější metody výroby v našich produkčních halách v České republice garantují tu nejvyšší kvalitu. Dieffenbacher Česká republika je samozřejmě certifikován podle ISO 9001 a DIN EN 729 - 2.

Naši specialisté se každý den zasazují za Vaše cíle tím nejnovějším. Využívají přitom synergické efekty celé skupiny Dieffenbacher.
Naše hydraulické lisy mají lisovací tlak od 300kN až do 12.000 kN a jsou vybaveny pohony Bosch Rexroth, jakož i HYDAC. Všechny elektronické řídící jednotky jsou sestaveny výlučně ze systémů Siemens, Beckhoff. Jdeme za kvalitou na všech úsecích činnosti.