Hydraulické lisy pro tváření plastů

Hydraulické lisy na tváření plastů nabízí firma DIEFFENBACHER Česká republika ve standardním provedení s různými modifikacemi a doplňujícím vybavením podle nároků použité technologie pro tváření plastů. Kombinací různých parametrů daných lisů, modifikací a jejich speciálního vybavení zákazník dostává optimální řešení hydraulického lisu pro tváření plastu za optimální cenu a s nízkými provozními a výrobními náklady daných lisovaných obrobků.

DIEFFENBACHER Česká republika garantuje i optimální časový prostor pro servisní práce na dodaných lisech v rámci záruční lhůty i v pozáručním období. Hydraulické lisy firmy DIEFFENBACHER Česká republika pro tváření plastů uživateli garantují optimální kombinaci pořizovací ceny a provozních nákladů.