Tváření Plechů

Na úseku hydraulických lisů pro tváření plechů firma DIEFFENBACHER Česká republika nabízí kvalitní zařízení s vybavením a konstrukčním řešením podle požadavků na technologii tváření plechů a požadované kapacity přesně specifikovaných zákazníkem.

Tyto lisy zvládají navíc všechny požadované úkoly a jsou pro uživatele hospodárné v provozu. Při konstrukci lisů se využívají osvědčená řešení jednotlivých pracovních rozsahů hydraulických lisů firmy DIEFFENBACHER, čímž je zajištěn spolehlivý provoz nabízených lisů.

Video

Tváření Plechů