Prohlášení o ochraně dat

Ochrana dat a datová bezpečnost

Dieffenbacher se těší z Vaší návštěvy svých internetových stránek a z Vašeho zájmu o jeho podnik a jeho produkty.
Ochrana Vašich osobních dat je naším důležitým úsilím, které nepouštíme ze zřetele v našem jednání a obchodních postupech. Osobní data zpracováváme podle ustanovení o ochraně dat té země, v níž má společnost uvedená jako odpovědná za skupinu Dieffenbacher své sídlo.
Toto prohlášení o ochraně dat platí pouze pro webové stránky společnosti Dieffenbacher a nikoli pro internetové stránky třetích stran, jejichž linky jsou eventuelně uvedeny. Po kliknutí na link již nemáme žádný vliv na zjišťování, ukládání, zpracování případných osobních dat, která jsou kliknutím na link přenášena na třetí stranu (jako například IP-adresa nebo URL té stránky, na které se link nachází), protože chování třetích stran nepodléhá naší kontrole. Ke zpracování osobních dat třetími osobami proto Dieffenbacher nepřebírá žádnou odpovědnost. Upozorňujeme dále na to, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) mohou provázet bezpečnostní mezery. Ochrana dat před přístupem třetích osob bez těchto mezer není možná.
Tímto výslovně protestujeme proti používání kontaktních dat zveřejňovaných v rámci povinnosti tiráže (impressum) třetími osobami k přeposílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Dieffenbacher si výslovně vyhrazuje právo podniknout kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informaci, např. spamů.

Zjišťování a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte webové stránky Dieffenbachera, ukládáte naše webové servery, IP adresu přidělenou Vám Vaším internetovým poskytovatelem resp. IP adresu Vámi používaného proxy serveru, jakož i webové stránky, které u nás navštívíte. K tomu se připojí trvání a datum Vaší návštěvy. Data přitom získaná slouží výlučně statistickým účelům a nejsou vyhodnocována na zpětnou dohledatelnost.
Osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy) se ukládají pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně uvedete. Další zpracování Vašich dat, která jste nám přenechali, probíhá výlučně za účelem, k němuž jste nám tato data přenechali. Neprodáváme ani nepronajímáme žádná osobní data třetím osobám.

Používání cookies

Dieffenbacher používá cookies a aktivní složky (např. JavaScript), aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně utvářet své vlastní webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, ukládané do Vašeho počítače, pokud naše webové stránky navštívíte. Vy můžete ukládání cookies na Vašem pevném disku zabránit tím, že v nastavení Vašeho vyhledávače zvolíte „neakceptovat cookies“, a uložené cookies kdykoli z Vašeho počítače vymažete. Toto může ovšem vést k tomu, že již nebudete mít k dispozici jednotlivé funkce našich webových stránek.
Na několika internetových stránkách Dieffenbachera jsou uváděny obsahy a služby jiných poskytovatelů služeb (např. Facebook, Twitter, YouTube), které z jejich strany mohou používat cookies a aktivní komponenty. Na zpracování osobních dat těmito poskytovateli nemá Dieffenbacher žádný vliv a proto tady nepřebírá žádnou odpovědnost.

Používání Facebooku

Na webové stránce Dieffenbachera jsou integrovány funkce (pluginy) sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, („Facebook“). Facebook-Plugins poznáte podle loga Facebook nebo podle "Like-Button" ("Líbí se mi"). Pokud navštívíte naše webové stránky, vytvoří plugin přímé spojení mezi Vaším vyhledávačem a serverem Facebooku. Facebook tím obdrží informaci, že jste navštívili naši stránku s Vaší IP adresou. Pokud kliknete na "Like-Button" Facebooku během přihlášení na Vašem Facebookovém účtu, můžete si vytvořit link na obsahy našich stránek na Vašem Facebookovém profilu. Takto může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek Vašemu uživatelskému účtu. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu našich stránek uživatelskému účtu Vašeho Facebooku, odhlaste se prosím z Vašeho uživatelského účtu na Facebooku. Upozorňujeme Vás na to, že nedostáváme žádné poznatky o obsahu zasílaných dat ani jejich použití Facebookem. Informujte se prosím na internetových stránkách Facebooku o zacházení s Vašimi daty Facebookem a Vašich právech v tomto směru a možnostech nastavení ochrany Vaší privátní sféry.

Používání Twitteru

Na webové stránce Dieffenbachera jsou zapojeny funkce (pluginy) sociální sítě Twitter, kterou provozuje Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Pluginy jsou označeny logem Twitter nebo dodatkem „Tweet“. Použitím Twitteru a funkce "Re-Tweet" dojde ke spojení Vámi navštívených webových stránek s Vaším účtem Twitteru a oznámení jiným uživatelům. Jsou přitom na Twitter přenášena také data. Vaše nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtů Vašeho Twitterového účtu. Upozorňujeme Vás na to, že nedostáváme žádné poznatky o obsahu zasílaných dat ani jejich použití Twitterem. Informujte se prosím na internetových stránkách Twitteru o zacházení s Vašimi daty Twitterem a Vašich právech v tomto směru a možnostech nastavení ochrany Vaší privátní sféry.
Používání Google Analytics
Webová stránka Dieffenbachera používá Google Analytics, webovou analytickou službu, kterou provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá Cookies, které se ukládají do Vašeho počítače a které umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookie o používání této webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server Googlu v USA a tam ukládány k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a k zajištění dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. IP adresa předaná Vaším vyhledávačem v rámci Google Analytics není, pokud je nám známo, vedena společně s jinými daty Googlu. Vy ovšem můžete ukládání cookies zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho vyhledávače; to ovšem povede k tomu, že již nebudete mít k dispozici jednotlivé funkce naší webové stránky.

Používání Google+

Webová stránka Dieffenbachera používá funkce (pluginy) sociální sítě plus.Google.com, kterou provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pluginy jsou označeny logem Google+ nebo dodatkem „Google+“ nebo „Google plus”, nebo „+1“. Pokud vyvoláte nějakou stránku webové stránky, která obsahuje takové paginy, pak se tyto nejprve deaktivují. Teprve když kliknete na připravené tlačítko, dojde k aktivaci pluginů. Touto aktivací vytvoříte spojení na Google+ a deklarujete Vaše svolení k předávání dat na Google. Pokud jste přihlášeni na Google+, může Google přiřadit návštěvu Vašemu tamějšímu účtu. Pokud stisknete příslušné tlačítko, bude odpovídající informace předána z Vašeho vyhledávače přímo na Google a tam uložena. Pokud nechcete, aby Google prostřednictvím našeho vstupu na internet shromažďoval data o Vás, musíte se před Vaší návštěvou našeho příchodu na internet u Google+ odhlásit.
Upozorňujeme Vás na to, že nedostáváme žádné poznatky o obsahu zasílaných dat ani jejich použití Googlem. Informujte se prosím na internetových stránkách Googlu o zacházení s Vašimi daty Googlem a Vašich právech v tomto směru a možnostech nastavení ochrany Vaší privátní sféry.

Používání YouTube

Webová stránka Dieffenbachera používá videoplatformu YouTube, kterou provozuje YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 in USA, ("YouTube "). YouTube je platforma, která umožňuje reprodukci souborů audio a video. Pokud vyvoláte některou stránku našeho internetového výstupu, vytvoří zapojený přehrávač od YouTube spojení na YouTube, k zabezpečení technického přenosu videového resp. audiového souboru. Při vytváření spojení na YouTube dochází k přenosu dat na YouTube. Upozorňujeme Vás na to, že nedostáváme žádné poznatky o obsahu zasílaných dat ani jejich použití v YouTube. Informujte se prosím na internetových stránkách YouTube o zacházení s Vašimi daty na YouTube a Vašich právech v tomto směru a možnostech nastavení ochrany Vaší privátní sféry.

Bezpečnost

K ochraně Vašich dat před přístupy neoprávněných osob, manipulací, ztrátou nebo zničením, přijímá Dieffenbacher technická a organizační preventivní opatření, která neustále zlepšuje v souladu s technickým pokrokem.

Právo na informace

Podle ustanovení spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) máte právo, obdržet bezplatně informaci o Vašich osobních datech, která jsou uložena u nás a nepřípustná data dát vymazat resp. zablokovat a nesprávná data opravit.
Při dotazech nebo podnětech na téma ochrany dat u Dieffenbachera se prosím obraťte dopisem nebo e-mailem na následující adresu:
Pověřenec pro ochranu dat firmy (Datenschutzbeauftragter der Firma)


DIEFFENBACHER GMBH Maschinen- und Anlagenbau
Jochen Fischer
Heilbronner Straße 20
75031 Eppingen
Deutschland
jochen.fischer@dieffenbacher.de